Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Bilten Središnje harmonizacijske jedinice [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .
2 Bilten unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
3 Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna : 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014.
4 Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna : 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2013.
5 Godišnji plan za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna : 2015. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2015.
6 Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije u ... [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014- .
7 Katalog izobrazbe 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
8 Katalog izobrazbe 2015. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
9 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2014. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2015.
10 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014.
11 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2011. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2012.
12 Pregled rezultata analize kontinuiranog stručnog usavršavanja unutarnjih revizora u javnom sektoru za 2012. [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2013.
13 Procedura za postupanje u slučaju zahtjeva za studijskim posjetom/međunarodnom suradnjom Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija Republike Hrvatske : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, 2014.
14 Procedure for acting in case of request for study visit/international cooperation to the Central harmonization unit within the Ministry of finance of the Republic of Croatia : version 1.0 [e-dokument] / Ministry of Finance, Directorate for Financial Management, Internal Revision and Supervision of the Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, Directorate for Financial Management, Internal Revision and Supervision of the Ministry of Finance, 2014.
15 Sažetak godišnjeg izvješća o radu Ureda 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca, Financijsko-obavještajna jedinica. - Zagreb : Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Ured za sprječavanje pranja novca, 2017.
16 Uputa za obavljanje povremene provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije kod korisnika proračuna : verzija 1.0 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655