Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 10. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
2 10. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
3 10th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Budget of the Republic of Croatia for the year 2021 and Projections for 2022 and 2023 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2020.
4 11. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
5 11th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the State Budget Amendments for the Republic of Croatia year 2016 and projections for 2017 and 2018 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
6 12. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o prijedlogu Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
7 12th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the State Budget Proposal and financial plans for extra-budgetary users for the year 2017 and projections for 2018 and 2019 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
8 13. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2017.
9 13. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine i Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2021.
10 13th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the application of the fiscal rule for the year 2016 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2017.
11 13th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Semi-Annual Report on the execution of the State Budget of the Republic of Croatia for the first semester of 2021 and the Guidelines for the preparation of the State Budget of the Republic of Croatia for 2022 and the Projections for 2023 and 2024 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2021.
12 4. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2014.
13 5 th Position of the Fiscal Policy Commission on the economic and fiscal consequences of the COVID-19 epidemic and on the implementation of fiscal rules during the crisis period [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
14 5. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o gospodarskim i fiskalnim posljedicama epidemije bolesti COVID-19, te primjeni fiskalnih pravila tijekom kriznog razdoblja [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
15 6. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2015. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2015.
16 6. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu i Programu konvergencije za 2020. i 2021. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
17 6th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Amendments to the State Budget of the Republic of Croatia and Financial Plans of Extra-Budgetary Users for 2020 and the Convergence Programme for 2020 and 2021 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2020.
18 7. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2020. godine [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
19 7. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
20 7th Position Paper of the Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament on the Draft Semi-Annual Report on the execution of the State Budget of the Republic of Croatia for the first semester of 2020 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2020.
21 8. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i Prijedlog godišnjeg izvještaja o primjeni fiskalnih pravila za 2019. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
22 8. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
23 8th Position Paper of the Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament on the Draft Annual Report on the execution of the State Budget of the Republic of Croatia for 2019 and Draft Annual Report on the application of fiscal rules for 2019 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2020.
24 8th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the application of the fiscal rule for the year 2015 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
25 9. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
26 9. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
27 9th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Proposed Amendments of the State Budget of the Republic of Croatia and extra-budgetary users' financial plans for 2020 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2020.
28 Izvješće o procjeni fiskalne politike za 2013. godinu i Izvješće o neispunjavanju fiskalnog pravila [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2014.
29 Poslovnik o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2014.
30 Rules of procedure for the work of the Fiscal policy commission [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655