Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 AIDS : nemojte umrijeti zbog neznanja : mladi za mlade [tisak] / urednica Jasmina Dobravc-Poljak. - 4. izd. - Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje, 2002. ISBN 953-6874-06-7.
2 Akcijski plan razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2022.
3 Biblioteka Naputci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.
4 Civilian casualties in the war against Croatia 1991/94 and severe violations of human rights of civilian population : war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing [tisak + e-dokument] / Ministry of Health of the Republic of Croatia, Department of Information and Research. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, Department of Information and Research, 1995.
5 Civilne žrtve rata protiv Hrvatske 1991/1994 i teška kršenja ljudskih prava pučanstva : ratni zločini, zločini protiv čovječanstva, etničko čišćenje kao nova vrsta ratnog zločina u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za informiranje i istraživanje. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za informiranje i istraživanje, 1995.
6 Croatian food and nutrition policy [tisak] / authors Katica Antonić Degač... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Institute for Public Health, 1999.
7 Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - [Zagreb] : Ministarstvo zdravstva, [2017].
8 Godišnje izvješće o radu sanitarne inspekcije za 2017. godinu u području sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017- .
9 Godišnji plan rada Ministarstva zdravstva za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021.
10 Godišnji plan rada Ministarstva zdravstva za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2022.
11 Godišnji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2016.
12 Godišnji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017.
13 Godišnji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2018.
14 Godišnji plan rada za 2020. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2019.
15 Health care reform : strategy and plan for the reform of the health care system and health insurance of the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Health of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, 2000.
16 HIV : kako smanjiti rizik od zaražavanja virusom AIDS-a i hepatitisa [tisak] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske ; priredio Slavko Sakoman. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, [1995].
17 HIV-bolest : osnovne činjenice, mjere zaštite i etički aspekti : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2002.
18 HIV-bolest : priručnik za zdravstvene djelatnike [tisak] / Josip Begovac, Ira Gjenero-Margan. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998.
19 Hrvatska prehrambena politika [tisak] / izradili Katica Antonić Degač... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 1999. ISBN 953-97840-0-X.
20 Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke [e-dokument] / [autori: Boris Brkljačić... [et al.]]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2017. ISBN 978-953-7031-64-0.
21 Hrvatski nacionalni program za prevenciju HIV/AIDS-a 2017. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2017.
22 Initial Stakeholder Engagement Plan : Croatia Earthquake Recovery and COVID-19 Response Project [e-dokument] / Ministry of Construction and Spatial Planning ; Ministry of Health. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
23 Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana rada Ministarstva zdravstva za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2018- .
24 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021-.
25 Izvješće o stanju reforme zdravstva (2000. - 2003.) [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2003.
26 Kontrola bolničkih infekcija : vodič [tisak] / Richard P. Wenzel ...[et al.]; prevoditelji Igor Klinar... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske : Državno povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, 1999. ISBN 953-174-104-2.
27 Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2023.
28 Nacionalni plan opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. - 2022. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2019.
29 Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021.
30 Nacionalni program prevencije kardiovaskularnih bolesti : reforma zdravstvenog sustava [tisak] / radna grupa Zvonimir Rumboldt... [et al.]. - 7. izd. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6930-04-8.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655