Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Act on strategic investment projects of the Republic of Croatia (Official Gazette 133/2013) ; Guide for investors [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds ; Ministry of the Economy ; Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds : Ministry of the Economy : Agency for Investments and Competitiveness, 2013.
2 Akcijski plan 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
3 Akcijski plan za razdoblje 2017. - 2019. za provedbu Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
4 Bilten Programi Unije 2021.-2027. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022-.
5 Croatia : Small-Area Estimation of Consumption-Based Poverty (Poverty Maps) [e-dokument] / World Bank. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
6 Evaluacijska strategija za europske strukturne instrumente [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2012.
7 Evaluation Plan for Operational Programme "Regional Competitiveness 2007 - 2013" [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds, Directorate for OP Management. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
8 Evaluation strategy for European structural instruments [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds, 2012.
9 Fondovi EU-a : rezultati u 2018. godini [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, [2019].
10 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2021. - 2024. za godinu .... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021- .
11 Godi筺je izvje规e o radu za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
12 Godi筺je izvje规e o radu za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
13 Godi筺je izvje规e o radu za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
14 Godi筺ji plan rada Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
15 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
16 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
17 Godi筺ji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
18 Godi筺ji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
19 Godi筺ji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
20 Hrvatska : ocjena siroma箃va za mala podru鑚a temeljem potro筺je (Karte siroma箃va) [e-dokument] / Svjetska banka. - [Zagreb] : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2016.
21 Hrvatski oto鑞i proizvod : katalog proizvoda (product catalogue) 2007 - 2019 [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
22 Information and Visibility of Projects Financed from Structural Funds and the Cohesion Fund 2007 - 2013 : Guidelines for Fund Beneficiaries [e-dokument] / Ministry of Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Ministry of Regional Development and EU Funds, 2013.
23 Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. - 2013. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
24 Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
25 Izvje箃aji prora鑥na, prora鑥nskih i izvanprora鑥nskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015- .
26 Izvje规e o izvr筫nju godi筺jeg plana rada za ..... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020-.
27 Izvje规e o procjeni administrativnih kapaciteta za provedu fondova Europske unije u okviru vi筫godi筺jeg financijskog okvira 2014. - 2020. i 2021. - 2027. i nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
28 Izvje规e o provedbi Odluke o zapo筶javanju u sredi筺jim tijelima dr綼vne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uklju鑕nim u sustave upravljanja i kontrole kori箃enja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 26. studenog 2014. do 30. lipnja 2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
29 Izvje规e o provedbi Plana provedbe Specifi鑞ih preporuka za dr綼ve 鑜anice u 2014. - za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2014.
30 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2018-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655