Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Agreement on the exchange of information and cooperation in the area of supervision over the implementation of anti money laundering and terrorist financing law [e-dokument] / Croatian National Bank ; Ministry of Finance of the Republic of Croatia. - Zagreb : Croatian National Bank : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2015.
2 Akcijski plan razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2012.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3 Akcijski plan uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske do konca 2008. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/225] Dvjesto dvadeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-04-05] prilozi za raspravu).
4 Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : izvješće o provedbi za razdoblje travanj-rujan 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
5 Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : program mjera Vlade RH za preuzimanje pravne stečevine EU u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
6 Analiza konverzije CHF kredita [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2016].
7 Annual debt report and public management strategy [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2006.
8 Annual report of the Ministry of Finance for ... [tisak + e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 1994- . ISSN 1331-6192.
9 Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010. - 2012. : 1. : objedinjeni izvještaj o provedbi programa za razdoblje studeni 2009. - studeni 2010. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo financija u suradnji sa koordinatorima iz resornih ministarstava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2010.
10 Budgetary Central Government... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
11 Consolidated Central Government... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
12 Croatian economic survey [tisak] / Institute of Economics, Ministry of Finance. - Zagreb : Institute of Economics : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 1994- . ISSN 1330-4860.
13 Deseto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
14 Development strategy of public internal financial control in the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2005.
15 Deveto izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
16 Deveto izvješće o napretku u provedbi mjera Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/68] Šezdeset osma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-12-20] prilozi za raspravu).
17 Dječji proračun : metodološki priručnik [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
18 Državni proračun za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
19 Državni proračun za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
20 Državni proračun za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
21 Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
22 Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
23 Državni proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2020. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
24 Državni proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
25 Državni proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2022. godinu : vodič za građane [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
26 Državni proračun... [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015- .
27 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2007-2009 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2006.
28 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2008-2010 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
29 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2009-2011 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
30 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2010-2012 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655