Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Bolnička lista lijekova [tisak] / priredili Zijad Duraković... [et al.]. - 4. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1998. - (Stručna biblioteka HZZO). ISBN 953-96759-5-2.
2 Broj osiguranih osoba po gradovima/općinama/gradskim četvrtima na dan ... godine ... [e-dokument] / HZZO - Direkcija, Služba za informatiku. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2007- .
3 Etički kodeks radnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013.
4 Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. i projekcije Plana za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2014].
5 Glasnik [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1994-1998. ISSN 1330-4690. NE IZLAZI VIŠE!.
6 Godišnje izvješće o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 1999. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2000. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2000.
7 Godišnje izvješće o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2000. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2001. godinu [tisak] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2001.
8 Godišnje izvješće o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2001. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2002. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2002.
9 Godišnje izvješće o poslovanju zdravstvenog osiguranja i zdravstva Republike Hrvatske za 2002. godinu : financijski plan i osnovne postavke poslovanja za 2003. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2003.
10 Godišnje izvješće za ... godinu [tisak + e-dokument] = Annual report ... / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013- . ISSN 1333-3496.
11 HZZO vodič kroz novi model upućivanja [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
12 HZZO vodič za kontrolu privremene nesposobnosti za rad osiguranika (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
13 HZZO vodič za kontrolu privremene nesposobnosti za rad osiguranika (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019].
14 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
15 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019).
16 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova (2020) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2020].
17 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
18 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019].
19 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (2013) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2013].
20 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite (2019) [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2019].
21 HZZO vodič za kontrolu ugovornih obveza u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2020].
22 Izbor dijagnostike u kliničkoj praksi : izbor radioloških dijagnostičkih postupaka : izvješće znanstvene grupe Svjetske zdravstvene organizacije [tisak] / Svjetska zdravstvena organizacija ; preveo i priredio Andrija Hebrang. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 1996. ISBN 953-96759-0-1.
23 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2021]- .
24 Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u razdoblju ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2003- .
25 Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2010- .
26 Izvješće o poslovanju zdravstvenih ustanova za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2010- .
27 Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2009- .
28 Izvješće o stopi bolovanja na teret HZZO-a (Stopa 2) prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti u RH za razdoblje ... mjesec ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Informatika. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2012- .
29 Izvješće o upućivanju osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo tijekom ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, [2008.] - .
30 Izvješće o upućivanju osiguranih osoba na liječenje u inozemstvo za razdoblje ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2007- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655