Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 19. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2018.
2 5. saziv Hrvatskoga sabora: pregled rada 2003.-2007. [tisak] / Hrvatski sabor, Informacijsko-dokumentacijska služba. - Zagreb : Hrvatski sabor, Informacijsko-dokumentacijska služba, 2008. ISBN 978-953-96644-5-7.
3 [Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije] [e-dokument] / Hrvatski sabor, Informacijsko - dokumentacijska služba. - Zagreb : Hrvatski sabor, Informacijsko - dokumentacijska služba, 2004- .
4 Aktivnost zastupnika na sjednicama (saziv IX) [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2019.
5 Aktivnost zastupnika na sjednicama (saziv X) [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2021.
6 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014- .
7 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2022/100 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
8 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2022/95 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
9 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2022/96 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
10 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2022/97 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
11 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2022/98 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
12 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2022/99 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
13 Bilten Europski poslovi u Hrvatskom saboru. 2023/101 [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski sabor, 2014.
14 Bilten Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe [tisak] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2002]. NE IZLAZI VIŠE!.
15 Bilten Nove knjige u Knjižnici Hrvatskog sabora [e-dokument] / Knjižnica Hrvatskog sabora. - Zagreb : Knjižnica Hrvatskog sabora, 2022-.
16 Bilten prinovljenih knjiga [tisak] / Knjižnica Sabora Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Knjižnica, 1995-1998 . NE IZLAZI VIŠE!.
17 Biste saborskih velikana i umjetničke slike : edukativni letak [e-dokument] / Hrvatski sabor, Služba za odnose s javnošću. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2010].
18 Bulletin European Affairs in the Croatian Parliament [e-dokument] / Croatian Parliament. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2017- .
19 Das Kroatische Parlament [tisak] / Redaktion Željko Sabol. - Zagreb : Sabor der Republik Kroatien : Verlagsanstalt Globus : Schulbuchverlag Školska knjiga, 1995. ISBN 953-0-61336-9.
20 Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom [e-dokument] / [Zastupnica Vesna Škulić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
21 Demokracija : edukativni letak [e-dokument] / Hrvatski sabor, Služba za odnose s javnošću. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2010.].
22 Der Sabor, Kroatiens Parlament [tisak] - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, [1995].
23 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
24 Dobro došli u Hrvatski sabor : [letak] [e-dokument] / Ružica Šimunović, Služba za građane. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2013.].
25 Doprinos Hrvatske pobjedi antifašističke koalicije [tisak] / za grupu autora Milivoj Kujundžić. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1995.
26 Doprinos Hrvatske pobjedi antifašističke koalicije [tisak] / Zdravko Dizdar, Milivoj Kujundžić. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1995. ISBN 953-96644-0-3.
27 Državni proračun : edukativni letak [e-dokument] / Hrvatski sabor, Služba za odnose s javnošću. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2010].
28 Državni proračun Republike Hrvatske za 1998. godinu [tisak] / Hrvatski državni sabor. - Zagreb : Hrvatski državni sabor, 1997.
29 Europska unija : izbor knjiga iz fonda Knjižnice Hrvatskoga sabora [tisak] / priredile Snježana Ramljak, Kristina Grošek, Anamarija Nejašmić. - Zagreb : Hrvatski sabor, Knjižnica, 2006. ISBN 953-96644-4-6 ; 978-953-96644-4-0.
30 Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655