Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 An Invitation to foreign investitors [tisak] / editor Bo緀na Mesec. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1997.
2 Analiza dr綼vnog portfelja s osvrtom na rezultate privatizacije [e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/074] Sedamdeset 鑕tvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-11-17] : prilozi za raspravu).
3 Analiza financijskog poslovanja HFP-a [e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/074] Sedamdeset 鑕tvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-11-17] : prilozi za raspravu).
4 Available portfolio of the Croatian Privatization Fund : (situation as of January 30th 1997) [tisak + e-dokument] / Croatian Privatization Fund. - Zagreb : Croatian Privatization Fund, 1997.
5 Hrvatski fond za privatizaciju [tisak] = Croatian Privatization Fund - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, [1998].
6 Investirajte u Hrvatskoj [tisak] = Invest in Croatia = Investieren Sie in Kroatien / urednica Bo緀na Mesec. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1996.
7 Izvje规e o evidenciji nekretnina i modeli operativnog upravljanja nekretninama u svrhu mogu鎒g poduzetni鑛og upravljanja (Provedba Zaklju鑛a Vlade Republike Hrvatske od 09. prosinca 2004.g.) [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom ; Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/092] Devedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-07-14] prilozi za raspravu).
8 Izvje规e o pristiglim ponudama za kupnju dionica dru箃va "Sun鑑ni Hvar" d.d., Hvar [e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/026] Dvadeset 筫sta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-24] : prilozi za raspravu).
9 Izvje规e o radu Hrvatskog fonda za privatizaciju za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2010. godine [e-dokument] / [Nadzorni odbor Hrvatskoga fonda za privatizaciju, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2011. - ([06/23] Dvadesettre鎍 sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2011-04-06] : prilozi za raspravu).
10 Izvje规e o tijeku i rezultatima pretvorbe dru箃venih poduze鎍 [tisak + e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1995.
11 Legal framework for doing business in Croatia : 2001 [tisak] / Editor in chief Branko Vukmir... [et al.]. - 4th ed. - Zagreb : Croatian Privatization Fund, 2001. ISBN 953-98686-0-2.
12 Model privatizacije dr綼vnog portfelja / Hrvatski fond za privatizaciju ; [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
13 Od kupona do dionica : od dionica do dobrobiti : postupak za besplatnu dodjelu dionica dioni鑛ih dru箃ava u Hrvatskoj sudionicima koji su za to stekli pravo po Zakonu o privatizaciji [tisak] / urednica Bo緀na Mesec. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1997.
14 Offre de vente pour de constructions et entreprises touristiques et h魌eli閞es en Croatie [tisak] / r閐actrice Bo緀na Mesec. - Zagreb : Fond Croate pour la privatisation (Le) : Ministere du tourisme (Le), 1994.
15 Osvrt na dosada筺je rezultate privatizacijske politike i smjernice za budu鎛ost [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2002.
16 Portfelj : popis dioni鑛ih dru箃ava s njihovom insolventno规u, temeljnim kapitalom, postotkom udjela HFP-a u vlasni箃vu, rezultatima poslovanja u 1996. i prvom polugodi箃u 1997. godine : posebno su ozna鑕na dru箃va 鑙jie su dionice namijenjene kuponskoj privatizaciji [tisak] = Portfolio : list of companies with the data about their solvency, share capital, ownership percentage held by CPF, financial result in 1996 and the first half of 1997 : the companies whose shares are allocated for voucher privatization are specifically marked / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1998.
17 Privatisation report 1994 [tisak + e-dokument] / prepared by Damir Ostovi, Branko Gra鑑nin. - Zagreb : Croatian Privatisation Fund, 1994.
18 Privatizacija : put u zdravije gospodarstvo [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2002.
19 Privatizacija [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1995-1998. NE IZLAZI VI〦!.
20 Privatizacija trgova鑛ih dru箃ava [tisak] / urednik Hrvoje Vojkovi. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2001.
21 Privatizacija u Hrvatskoj : izvje规e o privatizaciji - do 1. sije鑞ja 1997. godine [tisak + e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1997.
22 Privatizacija u Hrvatskoj : naj鑕规i primjeri neto鑞ih tvrdnji o privatizaciji i ulozi Hrvatskog fonda za privatizaciju u tom procesu [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1999.
23 Privatize Croatia [tisak] / Croatian Privatization Fund. - Zagreb : Croatian Privatization Fund, 2001.
24 Prodaja dionica i ulaganje kapitala u Hrvatsku [tisak] / autori Jak筧 Barbi... [et al.]. - 4. izd. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1994. ISBN 953-157-013-2.
25 Rezultati prve faze konsolidacije dr綼vnog portfelja [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2000.
26 Statut Hrvatskoga fonda za privatizaciju [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2000.
27 Ulaganje u Hrvatsku : okvir za ulaganje i prodaju poduze鎍 i dionica [tisak] / autori Jak筧 Barbi... [et al.]. - 3. izd. - Zagreb : Masmedia, 1993. ISBN 953-157-001-9.
28 Verkauf Aktien und Investition in Kroatien [tisak] / Autoren Jak筧 Barbi... [et al.]. - 4. Ausgabe. - Zagreb : Kroatische Fond f黵 Privatisierung, 1994. ISBN 953-157-014-0.
29 Welcome to Croatia : investment guide [tisak] / 甧ljko Ivankovi... [et al.]. - Zagreb : Croatian Privatization Fund, 2001. ISBN 953-98686-1-0.
30 Za prave poteze : priru鑞ik za 鑜anove nadzornih (upravnih) odbora u trgova鑛om dru箃vima koji zastupaju Hrvatski fond za privatizaciju [tisak] / urednica Bo緀na Mesec. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1993.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655