Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija : za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, [2015].
2 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Program e-learning u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
3 Dodatni pojedinačni program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora - Stručno savjetovanje ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
4 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje .... [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016- .
5 Financijski plan 2013. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
6 Financijski plan 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
7 Financijski plan 2017. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
8 Financijski plan 2018. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
9 Financijski plan 2020. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
10 Financijski plan 2021. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
11 Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
12 Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
13 Financijski plan Hrvatske revizorske komore za 2024. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2023.
14 Financijski plan za 2010. i ostvarenje za period od 01.01.2009. - 30.09.2009. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
15 Financijski plan za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
16 Financijski plan za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
17 Godišnji financijski izvještaji ... [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011- .
18 Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
19 Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora u organizaciji Hrvatske revizorske komore za 2023. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
20 Izvještaj o nadzoru financijskog poslovanja za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora, Odbor za nadzor financijskog poslovanja. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2006- .
21 Izvještaj o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava/samostalnih revizora i ovlaštenih revizora za godinu ... [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011- .
22 Izvještaj o radu 2011. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012. - ([12/68] Šezdeset osma sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2012-12-20] prilozi za raspravu).
23 Izvještaj o radu Hrvatske revizorske komore za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/115] Sto petnaesta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-09-12] prilozi za raspravu).
24 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016- .
25 Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore : srpanj 2007. - veljača 2008. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2008.
26 Izvješće o radu Hrvatske revizorske komore za razdoblje travanj 2006. - srpanj 2007. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2007.
27 Izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009- .
28 Međunarodni revizijski standard 220 : (izmijenjen) ; Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
29 Međunarodni revizijski standardi ; Međunarodni standardi kontrole kvalitete ; Međunarodne smjernice revizijske prakse : (prijevod s engleskog jezika) [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009. ISBN 978-953-56066-0-4.
30 Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 : upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655