Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 [Katalog Hrvatske drvne industrije] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora : Ministarstvo poljoprivrede : Hrvatske šume, [2014.].
2 [Katalog] Udruženje za ispitivanja i certificiranja [e-dokument] = Testing and Certifications Association / Hrvatska gospodarska komora, Centar za kvalitetu. - Zagreb : Centar za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore, 2014- .
3 Afrika - heterogeni kontinent [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2016.
4 Agreement of cooperation between Permanent Arbitration Court at the Croatian Chamber of Commerce and the Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Centre [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy, Permanent Arbitration Court ; Gulf Cooperation Council Commercial Arbitration Centre. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, [2002.].
5 Aktivnosti udruženja autoškola HGK : za razdoblje 01.07.2020. - 01.02.2021. [e-dokument] / pripremio: Denis Ožegović. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
6 Aktualna kretanja na tržištu rada u okolnostima pandemije uzrokovane COVIDOM-19 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
7 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama : sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
8 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama : sažetak [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
9 Analiza edukativnih potreba malih i srednjih poduzeća i obrtnika s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, 2011.
10 Analiza gospodarskih trendova u Sisačko-moslavačkoj županiji 2002. - 2007. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak. - Sisak : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, 2008.
11 Analiza gospodarstva Zadarske županije u ..... godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019-.
12 Analiza Hrvatske ICT industrije 1999-2009 : udio ICT industrije u nacionalnoj ekonomiji : međunarodne usporedbe [e-dokument] / pripremio IDC Adriatics. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora : Središnji državni ured za e-Hrvatsku : Hrvatska udruga poslodavaca, 2011.
13 Analiza Hrvatske ICT industrije 2008.-2017. [e-dokument] / Boris Žitnik. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
14 Analiza Hrvatske IT industrije po županijama 2008.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
15 Analiza Hrvatske IT industrije po županijama 2014.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
16 Analiza potreba za edukacijom malih i srednjih poduzeća s posebnim naglaskom na poduzetničkim vještinama [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, Centar za razvoj ljudskih potencijala, [2009].
17 Analiza slatkovodnog ribarstva : osnovne značajke hrvatskog slatkovodnog ribarstva : zbornik radova [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, Udruženje ribarstva i prerade ribe. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007. ISBN 978-953-6207-70-1.
18 Analiza stanja hrvatske IT industrije [2020] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
19 Analiza stanja Hrvatske IT industrije [2021] [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2021.
20 ANUGA 2007 : Kroatische Aussteller = Croatian exhibitors : Köln/Cologne, 13-17 Oktober/October 2007 [e-građa] / Kroatische Wirtschaftskammer ; Ministerium für Land-Forst und Wasserwirtschaft. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2007.
21 Arbitražna pravila Međunarodne trgovačke komore : na snazi od 1. siječnja 1998. [tisak] / prijevod sa engleskog Davor Babić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004. ISBN 953-6207-46-X.
22 Arbitražna pravila Međunarodne trgovačke komore : na snazi od 1. siječnja 2012 [tisak] = Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce : in force as from 1st January 2012 / prijevod s engleskog Davor Babić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. ISBN 978-953-7622-30-5.
23 Areas of special state concern : June, 2006 [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2006.
24 Areas of special state concern : March, 2007 [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2007.
25 ATA carnet : vaša putovnica za robu štedi vrijeme i novac [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004.
26 Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj [e-dokument] = Banking system in the Republic of Croatia : [2005.] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2005.
27 Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Banking system in the Republic of Croatia : (2006.) / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2006.
28 Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Banking system in the Republic of Croatia : (2009.) / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2009.
29 Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Banking system in the Republic of Croatia : (2004.) / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2004.
30 Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] = Banking system in the Republic of Croatia : (2010.) / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za bankarstvo i druge financijske institucije, 2010.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655