Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 2020 - 2024 Business Strategy of the Croatian Bank for Reconstruction and Development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2020.
2 Annual financial statements for ... [e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Croatian Bank for Reconstruction and Development, 2011- .
3 Annual report of the Croatian Bank for Reconstruction and Development Group for .. [tisak + e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2915.
4 Brodarstvo : (Program kreditiranja brodarstva) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
5 By-laws of Hrvatska banka za obnovu i razvitak : consolidated version [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2014.
6 Condensed Separate and Consolidated Interim Financial Statement for the Period... [e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : 1, 2019-.
7 Consolidated Interim Condensed Financial Statements for the Period ... - ... [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2016- .
8 Corporate governance code of the Croatian bank for reconstruction and development [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2013.
9 Credit de l'exportation des biens capitaux via les credits banque/acheteur a l'etranger [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, [2004].
10 EU fondovi : podr筴a izvozu = export promotion [tisak] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.].
11 Financijski izvje箃aji za 2009. godinu zajedno s izvje箃ajem neovisnog revizora [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2010.
12 Financing of EU Rural Development, Fisheries and Wine Envelope Projects [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
13 Financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije (Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
14 Financiranje malih i srednjih poduzetnika u suradnji s leasing dru箃vima [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
15 General Eligibility Criteria [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2019].
16 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2005. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/169] Sto 筫zdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-14] prilozi za raspravu).
17 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
18 Godi筺je financijsko izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2002. godinu [davanje mi筶jenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/046] 萫trdeset 筫sta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-13] : prilozi za raspravu).
19 Godi筺je izvje规e ... [tisak + e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2893.
20 Godi筺je izvje规e Grupe Hrvatska banka za obnovu i razvitak za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2012- .
21 Godi筺je izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za ... godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
22 Godi筺je izvje规e o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za ... godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za osiguranje izvoza. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2010.] - .
23 Godi筺je izvje规e o radu Povjerenstva za osiguranje izvoza za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013. - ([12/75] Sedamdeset peta sjednica 12. Vlade Republike Hrvatske : [2013-02-06] prilozi za raspravu).
24 Godi筺ji financijski izvje箃aj HBOR-a za 2010. godinu [e-dokument] / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2011. - ([06/23] Dvadesettre鎍 sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2011-04-06] : prilozi za raspravu).
25 Godi筺ji financijski izvje箃aj HBOR-a za 2011. godinu [e-dokument] / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2012. - ([07/04] 萫tvrta sjednica sedmog saziva Hrvatskog sabora [2012-04-18] : prilozi za raspravu).
26 Godi筺ji financijski izvje箃aji HBOR-a za 2012. godinu [e-dokument] / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2013. - ([07/08] Osma sjednica sedmog saziva Hrvatskog sabora [2013-04-10] : prilozi za raspravu).
27 Godi筺ji financijski izvje箃aji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2011- .
28 Godi筺ji plan poslovanja za 2022. godinu : opisni dio, nekonsolidarno [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
29 Godi筺ji plan poslovanja za 2023. godinu : opisni dio, nekonsolidarno [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2023.
30 Gospodarstvo : (Program kreditiranja gospodarstva) [lipanj, 2016.] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655