Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Vrbovca za ... godinu [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2019-.
2 Glasnik Grada Vrbovca [e-dokument] - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2018- . ISSN 2623-5617.
3 Glasnik Zagrebačke županije : službeno glasilo [tisak + e-dokument] - Zagreb : Zagrebačka županija, 1996- . ISSN 1845-8599.
4 Glasnik Županije zagrebačke : službeno glasilo [tisak] - Zagreb : Županija zagrebačka, 1994-1995. NE IZLAZI VIŠE!.
5 Godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za ... godinu [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2020-.
6 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: .... [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2016- .
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2016- .
8 Mjere iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske : program potpora u poljoprivredi Grada Vrbovca [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2021.
9 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu : Grad Vrbovec [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2019.
10 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu : Grad Vrbovec [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2019.
11 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu : Grad Vrbovec [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2022.
12 Plan gospodarenja otpadom Grada Vrbovca za razdoblje 2018. - 2023. godine [e-dokument] / Hidroplan d.o.o. za izgradnju i konzalting. - Zagreb : Grad Vrbovec, 2018.
13 Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2018. - 2020. godine [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2017.
14 Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2021. / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2019.
15 Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Vrbovca [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2021.
16 Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Grada Vrbovec za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine. [e-dokument] / Lovački savez Krapinsko Zagorske županije. - Krapina : Grad Vrbovec, 2020.
17 Provedbeni program Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2021.
18 Razvojna strategija Grada Vrbovca za razdoblje 2015.-2020. [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Vrbovca. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2015.
19 Strategija razvoja pametnog Grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2026. [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2021.
20 Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Vrbovca za razdoblje od 2019. do 2023. / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2019.
21 Vodič za građane : proračun grada Vrbovca za 2021. godinu [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2020.
22 Vodič za građane : proračun grada Vrbovca za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655