Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Etički kodeks radnika Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2011.
2 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : kuna 368.983.299,60 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
3 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : kuna 382.975.506,40 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2014.
4 Globalna obveznica Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : kuna 368.983.299,60 (protuvrijednost 50.000.123,60 EUR-a) : informativni prospekt [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2006.
5 Godišnje izvješće ; Financijsko izvješće za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2016-.
6 Informativna brošura : obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2007- .
7 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : za razdoblje: ... [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2016-.
8 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017- .
9 Izvješće o radu Fonda za naknadu oduzete imovine za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2012- .
10 Katalog informacija Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2008.
11 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : informativna brošura : [2014] [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014].
12 Obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine : informativna brošura [tisak + e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2010.
13 Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017.
14 Plan nabave za 2012. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2012.
15 Plan nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2013.
16 Plan nabave za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2014.
17 Plan nabave za 2015. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2015.
18 Plan nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2016.
19 Plan nabave za 2017. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017.
20 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2013. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2013.].
21 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014.].
22 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2015. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2015.].
23 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2016. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2015.].
24 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2017. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017.
25 Politika kvalitete [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2013.
26 Povrat oduzete imovine u tranzicijskim zemljama i Republici Hrvatskoj [tisak] / urednik Marica Kuzmić. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine : Inženjerski biro, 2000. ISBN 953-6447-36-3.
27 Pravilnik o poslovnoj tajni [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2006.
28 Proceedings of the International symposium on the restitution of expropriated property in transition countries and in the Republic of Croatia : held at The Plitvice Lakes, Croatia November 29 - December 1, 2000 [tisak] / editor Marica Kuzmić. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine : Inženjerski biro, 2000. ISBN 953-6447-37-1.
29 Statut Fonda za naknadu oduzete imovine : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655