Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Annual report ... [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2005-.
2 Godi筺je izvje规e 2010. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
3 Godi筺je izvje规e 2011. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
4 Godi筺je izvje规e 2012. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
5 Godi筺je izvje规e : 2005. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2005.
6 Godi筺je izvje规e : 2006. [tisak + e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2007.
7 Godi筺je izvje规e : 2007. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2008.
8 Godi筺je izvje规e o stanju Dru箃va za 2011. godinu ; Godi筺ji financijski izvje箃aji za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
9 Godi筺je izvje规e za 2009. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2010.
10 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
11 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
12 Godi筺ji financijski izvje箃aj dru箃ava za osiguranje odnosno dru箃ava za reosiguranje GFI-OSIG/RE [01.01.2012. do 31.12.2012.] [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, [2013.].
13 Godi筺ji financijski izvje箃aji za 2010. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
14 Godi筺ji konsolidirani financijski izvje箃aji za 2010. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.
15 Godi筺ji revidirani konsolidirani financijski izvje箃aji za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
16 Godi筺ji revidirani konsolidirani financijski izvje箃aji za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
17 Godi筺ji revidirani nekonsolidirani financijski izvje箃aji za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
18 Godi筺ji revidirani nekonsolidirani financijski izvje箃aji za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
19 Informacijski memorandum [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
20 Information memorandum [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
21 Izvje箃aj neovisnog revizora i financijski izvje箃aji za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca 2011. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
22 Izvje箃aj neovisnog revizora i konsolidirani financijski izvje箃aji za godinu koja je zavr筰la 31. prosinca 2011. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
23 Izvje箃aj o poslovanju Grupe Croatia osiguranje za razdoblje I.-III. 2009. [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
24 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje, Nadzorni odbor. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
25 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje, Nadzorni odbor. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
26 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va za 2013. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje, Nadzorni odbor. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2014.
27 Konsolidirani nerevidirani godi筺ji izvje箃aj o poslovanju za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
28 Konsolidirani nerevidirani godi筺ji izvje箃aj o poslovanju za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
29 Konsolidirani nerevidirani izvje箃aj o poslovanju za drugo tromjese鑚e i prvo polugodi箃e 2009. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2009.
30 Konsolidirani nerevidirani izvje箃aj o poslovanju za drugo tromjese鑚e i prvo polugodi箃e 2011. godine [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655