Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 100 godina (1919-2019) : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, 2019.
2 25 godina iskustva u kreiranju bolje energetske i klimatske budućnosti [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2019].
3 25 Years of experience - Creating better energy and climate future [e-dokument] / Energy Institute Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2019].
4 30 godina visokoškolskog obrazovanja građevinara u Osijeku : 1976.-2006. [tisak] / [urednici Barbara Medanić... [et al.]]. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet, 2006. ISBN 953-6962-20-9.
5 50 godina : 1960-2010 [tisak] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2011. ISBN 978-953-6326-24-2.
6 50 years : 1960-2010 [tisak] / University of Rijeka, Faculty of Engineering. - Rijeka : University of Rijeka, Faculty of Engineering, 2011. ISBN 978-953-6326-71-6.
7 90 godina Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju : 1925.-2015. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2015.
8 [Izvedbeni plan nastave za sveučilišni preddiplomski, sveučilišni diplomski te stručni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akad.god. 2013./2014.] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013.
9 Akcijski plan djelovanja Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta za poboljšanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju za akademske godine 2017./2018. i 2018./2019. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2017.
10 Akcijski plan provedbe Strategije Sveučilišta u Splitu za 2018. : Pomorski fakultet [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2017.
11 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera u 2013. godini [e-dokument] / Brodarski institut. - Zagreb : Brodarski institut, 2013.
12 Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2014.
13 Akcijski planovi provođenja mjera definiranih strategijom Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2007. - 2013. [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2008.
14 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta Ruđer Bošković [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
15 Analiza indikatora relevantnih za održivo gospodarenje vodama sliva Karašice i Vučice [tisak] / Lidija Tadić. - Osijek : Građevinski fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, 2002. ISBN 953-6962-03-9.
16 Annual report ... [tisak + e-dokument] / Ruđer Bošković Institute. - Zagreb : Ruđer Bošković Institute, 2003- . ISSN 1334-854X.
17 Annual report of MEFSB : science and research ... [e-dokument] / Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Mechanical Engineering in Slavonski Brod, 2009- . ISSN 1847-7429.
18 Annual report on the activities of the University of Zagreb Faculty of Textile Technology : for the period from October 1st 2013 to September 30th 2014 [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Textile Technology. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2014.
19 Company Profile 2017 : over 20 years of experience on energy market [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2017.
20 Company profile [tisak] / editor Goran Granić. - Zagreb : Energy institute Hrvoje Požar, 2004. ISBN 953-6474-43-3.
21 Development Strategy : of the Faculty of Electrical Engineering and Computing of the University of Zagreb : 2013. - 2017. [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, 2012.
22 Digital libraries : interdisciplinary concepts, challenges and opportunities : proceedings of the Third International Conference on the Conceptions of the Library and Information Science, Dubrovnik, Croatia, May 23-26, 1999 [tisak] / editors Tatjana Aparac... [et al.]. - Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 1999. ISBN 953-6003-37-6.
23 Doktorski studij Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda : [21.10.2013.] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2013.
24 Doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / priredili i uredili: Gordan Gledec ; Maja Matijašević. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2015.
25 Dokument o inovacijskom sustavu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci s akcijskim planom implementacije [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, 2008.
26 Donacije u 2022. [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2023.
27 EIHP 2014 : [brošura] [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2014].
28 EIHP : Energy Institute Hrvoje Požar : [brošura EIHP 2014] [e-dokument] / Hrvoje Požar Energy Institute. - Zagreb : Hrvoje Požar Energy Institute, [2014].
29 Etički kodeks [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2021.
30 Etički kodeks Fakulteta prometnih znanosti [e-dokument] / Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655