Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 150 godina Geofizičkog zavoda u Zagrebu : Nulla dies sine observatione [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geofizički odsjek. - Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. ISBN 978-953-6076-24-6.
2 150 godina meteoroloških motrenja u Hrvatskoj = 150 years of meteorological observations in Croatia [tisak] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2002.
3 160 godina meteoroloških motrenja i njihova primjena u Hrvatskoj [tisak+ e-dokument] = 160 years of meteorological observations and their application in Croatia / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2014. ISBN 978-953-7526-04-7.
4 25 godina Instituta za antropologiju [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2018. ISBN 978-953-8092-10-7.
5 30 godina radarski dirigirane obrane od tuče u Hrvatskoj ; 30 godina rada Radarskog centra Psunj - Gorice 1970 - 2000 [tisak] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2000.
6 50 godina Poljoprivrednoga fakulteta 1960.-2010. [e-dokument] / glavni urednik Vlado Guberac. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, 2010. ISBN 978-953-6331-79-6.
7 50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda : 1947-1997 [tisak] / glavni urednik Krešo Pandžić. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1998. ISBN 953-96631-1-3.
8 [Plan nabave za 2014. godinu] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, [2014].
9 [Strateški plan HGI-CGS-a za razdoblje od 2013. do 2015. godine] [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2013.
10 A Human resources strategy for researchers incorporating the Charter and Code : action plan [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2012.].
11 A Human resources Strategy for researchers incorporating the Charter and Code : Self-evaluation of Action plan 2012-2014 [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, [2016].
12 Acta adriatica : international journal of marine sciences [tisak] / Institute of Oceanography and Fisheries. - Split : Institute of Oceanography and Fisheries, 2009- . ISSN 0001-5113.
13 Action plan : the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: "A Human Resources Strategy for Researchers incorporating the Charter and Code" [e-dokument] / Institute for Anthropological Research. - Zagreb : Institute for Anthropological Research, 2014.
14 Action Plan for the Promotion and Establishment of Gender Equality 2022 - 2026 [e-dokument] / Institut za fiziku. - Zagreb : Institut za fiziku, 2022.
15 Agriculture : scientific and professional review [tisak] / The Faculty of Agriculture in Osijek. - Osijek : Faculty of Agriculture, 2008- . ISSN 1330-7142.
16 Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981.-2010. i 1991.-2020. : Povodom 70 godina osnutka agrometeorološke službe u DHMZ-u [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2021.
17 Agrometeorologija [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod, Sektor za meteorološka istraživanja i razvoj, Služba za agrometeorologiju. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, [2014].
18 Agronomski fakultet 1919. - 2009. : monografija [tisak + e-dokument] / glavni i odgovorni urednik Edi Maletić. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. ISBN 978-953-6135-79-0.
19 Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1994. - 2004. : spomenica [tisak + e-dokument] / glavni i odgovorni urednik Silvio Košutić. - Zagreb : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. ISBN 953-6135-43-4.
20 Akcijski plan Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu po pojedinim strateškim područjima, ciljevima i zadacima strategije Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2014.-2021.) i Strategije Sveučilišta u Splitu (2015.-2020.) za .... [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2016- .
21 Akcijski plan Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku : 2014. - 2018. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet . - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, [2014].
22 Akcijski plan u cilju unapređenja kvalitete poslijediplomskog sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za period 1. rujna 2017. - 31. kolovoza 2018. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2017.
23 Akcijski plan unapređenja kvalitete i godišnje izvješće o ostvarenju akcijskog plana : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet : za razdoblje od 15.3.2014. do14.3.2015. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2015.
24 Akcijski plan unaprjeđenja kvalitete : 14.3.2014. - 14.3.2015. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2014.
25 Akcijski plan za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2022.
26 Akcijski plan za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2016. - 2020. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju, 2016.
27 Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje izvješće o izvršenju akcijskog plana Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet za razdoblje 1.1.2016. - 31.12.2016. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2017.
28 Akcijski plan za unapređenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2016.-2021.) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2016.
29 Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Spllitu : (2022. -2027.) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2022.
30 Akcijski plan za unaprjeđenje kvalitete poslijediplomskog doktorskog studija Kemija mediteranskog okoliša Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu (2018. - 2023.) [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655