Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10 godina Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / [urednici Ivica Kostović, Mirjana Maksić]. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2012.
2 10 Years of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Foundation for Science. - Zagreb : Croatian Foundation for Science, 2013. ISBN 978-953-95534-5-4.
3 150 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : 1861.-2011. [e-dokument] / urednički odbor Milan Moguš ... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. ISBN 978-953-154-961-5.
4 31. promocija doktora znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010.
5 40 godina Sveučilišta u Rijeci : jučer, danas, sutra [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2013. ISBN 978-953-7720-15-5.
6 [Drugi rebalans Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
7 [Katalog informacija Hrvatske zaklade za znanost] : [2014] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
8 [Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
9 [Priručnik za vrednovanje] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, [2011].
10 [Project Evaluation Manual] [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, [2011.].
11 [Project proposal evaluation manual] [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
12 A human resources strategy for researchers : 2013-2015 [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
13 A Human Resources Strategy for Researchers of University of Split Incorporating The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers [e-dokument] / University of Split. - Split : University of Split, 2013.
14 Action plan : a human resources strategy for researchers [e-dokument] / Croatian Science Foundation. - Zagreb : Croatian Science Foundation, 2013.
15 Action plan : summary [e-dokument] / Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
16 Activity plan : revised : September 2013 [e-dokument] / Juraj Dobrila University of Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2013.
17 Activity plan [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011.
18 Akademski glasnik [e-dokument] / Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, 2007- .
19 Akcijski plan : sažetak [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2012.
20 Akcijski plan [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2011.
21 Akcijski plan podizanja apsorpcijskog kapaciteta Republike Hrvatske za sudjelovanje u okvirnim programima za istraživanje Europske unije 2013. - 2015. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2013.
22 Akcijski plan provedbe Strategije Sveučilišta u Splitu za 2018. godinu [e-dokument] / Sveučilište u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, 2018.
23 Akcijski plan provođenja ciljeva i aktivnosti u 2015. godini definiranih Strategijom razvoja Veleučilišta u Požegi za razdoblje 2014. - 2016. god. [e-dokument] / Veleučilište u Požegi. - Požega : Veleučilište u Požegi, 2015.
24 Akcijski plan raspisivanja javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte za srpanj 2013. - srpanj, 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - [Zagreb] : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
25 Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2016. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, [2015].
26 Akcijski plan Sveučilišta u Splitu za 2017. [e-dokument] / Sveučilište u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, 2016.
27 Akcijski plan za akademsku 2012./2013. godinu - revidirana verzija srpanj 2013. [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, 2013.
28 Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2008.
29 Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama : 2020. - 2024. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2020.
30 Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2027. godine, za razdoblje do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i obrazovanja. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2023.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655