Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 "Healthy living" Guarantee mark : food criteria : annex 2 [e-dokument] / Croatian Institute of Public Health. - Zagreb : Croatian Institute of Public Health, 2016.
2 [Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) : pročišćeni tekst : [2014]] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
3 [Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske liječničke komore : pročišćeni tekst] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
4 [Pravilnik o provođenju izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake : (pročišćeni tekst)] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
5 [Proračun za 2014. godinu] [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2014.].
6 Action plan on drug abuse control for the period 2006-2009 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Combating Narcotic Drugs Abuse. - Zagreb : Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, 2006.
7 Action plan on drugs for 2004 [e-dokument] / Office for Combating Narcotic Drugs Abuse. - Zagreb : Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, 2004.
8 AD magazin : službeno glasilo Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping [tisak] = AD magazine : official bulletin of Croatian National Institute of Toxicology and Anti-doping / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2011. ISSN 1846-7652. NE IZLAZI VIŠE!.
9 AIDS : nemojte umrijeti zbog neznanja : mladi za mlade [tisak] / urednica Jasmina Dobravc-Poljak. - 4. izd. - Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje, 2002. ISBN 953-6874-06-7.
10 Akcijski plan razvoja kliničkih smjernica za razdoblje 2022. - 2025. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2022.
11 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2005.
12 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2005.
13 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2004 [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2004.
14 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006. - 2009. godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2006.
15 Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2009. - 2012. godinu [tisak + e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, 2009.
16 Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom za razdoblje od 2013.-2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2013.
17 Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010. do 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2010.
18 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Imunološkom zavodu d.d. za razdoblje 2013.-2014. [e-dokument] / Imunološki zavod d.d.. - Zagreb : Imunološki zavod d.d., 2013.
19 Akcijski plan za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019,-2020. godine [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, [209].
20 Akcijski planovi suzbijanja zlouporabe opojnih droga na razini županija u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2006. do 2009. godine [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske, [2006.].
21 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
22 Aktivnosti : svibanj- prosinac 2020. [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2020.
23 Aktualnosti u zdravstvenoj zaštiti studenata [e-dokument] / Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin, Iva Pejnović Franelić. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za zaštitu zdravlja mladih i prevenciju ovisnosti, 2008.
24 Alergije podrijetlom iz hrane [tisak + e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, 2009. ISBN 978-953-55680-0-1.
25 Analiza ozljeda na radu ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2010. - .
26 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti A - Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
27 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti B - Rudarstvo i vađenje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015- .
28 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti C - Prerađivačka industrija za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
29 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.
30 Analiza ozljeda na radu u djelatnosti E - Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2015-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655