Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi = 80 years of lifelong career guidance in the Republic of Croatia: New challenges and approaches : zbornik radova = conference book [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - [Zagreb] : Hrvatski zavod za zapošljavanje, [2012].
2 90 godina Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2012.
3 [Plan prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014.
4 [Regos] .e-newsletter [e-dokument] / Središnji registar osiguranika - REGOS. - Zagreb : Središnji registar osiguranika - REGOS, 2007- .
5 Administrativni sporazum između SFRJ i Republike Francuske za primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950. izmijenjene i dopunjene novelom uz spomenutu konvenciju i razmjenom pisama od 8. veljače 1966. godine, koja se odnosi na porodične dodatke - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
6 Administrativni sporazum za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca, NN-MU 006/2001).
7 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju, NN-MU 007/2004).
8 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti, NN-MU 008/2019).
9 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, NN-MU 009/2007).
10 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 002/2002).
11 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, NN-MU 008/2003).
12 Akcijski plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
13 Akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
14 Akcijski plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
15 Akcijski plan u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2016.
16 Akcijski plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2022.
17 Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
18 Analitički bilten [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, 2010- .
19 Analitički bilten [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec. - Čakovec : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Čakovec, 2010- . ISSN 1847-4292.
20 Analitički bilten [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci. - Križevci : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, 2000- . ISSN 1332-4489.
21 Analitički bilten [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 1999- . ISSN 1332-0157 ; 1849-3386.
22 Analiza ankete poslodavaca 2011. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin, [2011].
23 Analiza ankete poslodavaca 2012. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod, 2012.
24 Analiza ankete poslodavaca 2012. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Varaždin, [2012].
25 Analiza ankete poslodavaca 2013. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, [2013].
26 Analiza ankete poslodavaca 2014. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Varaždin, 2014.
27 Analiza ankete poslodavaca 2015. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin. - Varaždin : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Varaždin, 2015.
28 Analiza ankete poslodavaca Požeško-slavonske županije 2011. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega, 2011.
29 Analiza ankete poslodavaca Požeško-slavonske županije 2012. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Požega, 2012.
30 Analiza ankete poslodavaca Požeško-slavonske županije 2013. godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega. - Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Požega, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655