Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 50 godina trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj [tisak] = 50th anniversary of the commercial courts in the Republic of Croatia / Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2004. ISBN 953-99801-0-0.
2 [Registar ugovora javne nabave 2016.] [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu. - [Slavonski Brod] : Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, [2016].
3 Action plan for the suppression of trafficking in persons for 2006. [tisak + e-dokument] / National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons. - Zagreb : National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons, 2005.
4 Action plan with anti-corruption strategy [e-dokument] / Ministry of Justice. - Zagreb : Ministry of Justice, 2012.
5 Agencija za zaštitu osobnih podataka [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, [2009].
6 Akcijski plan 2013.-2014. za provedbu strateških smjernica strategije razvoja pravosuđa [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, [2013].
7 Akcijski plan procjene učinaka propisa za 2018. godinu za provedbu strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018 do 2023. godine [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2018.
8 Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
9 Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
10 Akcijski plan razvoja probacije u Republici Hrvatskoj od 2010. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2010.
11 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije : revizija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
12 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008.
13 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2012.
14 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2015.
15 Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2017.
16 Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2019.
17 Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine [e-dokument] / Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2017.
18 Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2019.
19 Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
20 Akcijski plan za unaprjeđenje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2009.
21 Aktivnosti u 2007. godini : izbor fotografija [e-građa] / Klub sudaca Vukovar. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, Informatička služba, 2007.
22 Alternativni izvještaj Odboru za prava djeteta UN-a : mišljenja i preporuke nezavisne institucije Pravobranitelja za djecu o stanju prava djeteta u Hrvatskoj i osvrt na 3. i 4. periodično izvješće Republike Hrvatske [e-dokument] / Pravobranitelj za djecu. - Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2014.
23 Amfore, reljefne ploče i druge suvenire izrađuju zatvorenici [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Valturi. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, [2013].
24 Analiza i praćenje učinaka Zakona o stečaju potrošača : ("Narodne novine", broj 100/15.) za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2017.
25 Analiza i praćenje učinaka Zakona o stečaju potrošača : ("Narodne novine", broj 71/15. i 104/17) za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2017.
26 Analiza i praćenje učinaka Zakona o stečaju potrošača [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2019.
27 Analiza postojećeg stanja i prijedlog strategije razvoja informacijskog i komunikacijskog sustava [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2009.
28 Analiza provedbe i učinkovitosti mjera iz akcijskog plana uz strategiju suzbijanja korupcije (mjere s rokom izvršenja II. kvartal 2008. - IV. kvartal 2009. i trajno) [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2010.
29 Analiza utjecaja katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga na jedinice lokalne samouprave [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa ; Državna geodetska uprava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske : Državna geodetska uprava, 2010. - (Uređena zemlja : nacionalni plan sređivanja zemljišnih knjiga i katastra). ISBN 978-953-293-423-6.
30 Analiza za uređenje zakonskog okvira lobiranja [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - [Zagreb] : Ministarstvo pravosuđa, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655