Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 100 pitanja o europskim integracijama [tisak + e-dokument] / pripremili i sastavili Gorana Dojčinović i Stijepo Martinović. - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2002. ISBN 953-7010-04-X.
2 A Business portrait of Croatia [tisak] / Ministry of Foreign Affairs, Economic Department. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Economic Department, [1994].
3 Abeceda EU [tisak] - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2003. ISBN 953-7010-11-2.
4 Action plan for European integration of the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for European Integration. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for European Integration, 1999. ISBN 953-97806-2-4.
5 Akreditacijska preporuka Agencije za znanost i visoko obrazovanje u postupku reakreditacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose [e-dokument] / Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014.
6 Aktivnosti i postignuća [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova RH, 2000.
7 Aktualna tema [tisak] / Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Odjel za informiranje i izdavaštvo. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, Odjel za informiranje i izdavaštvo, 2001-2001. NE IZLAZI VIŠE!.
8 Analitička podloga za izvješće o napretku provedbe sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
9 Analitički pregled [e-dokument] / Ministarstvo za europske integracije. - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2003-2004 . NE IZLAZI VIŠE!.
10 Analiza kapaciteta za korštenje EU fondova na županijskoj razini [e-dokument] / Institut za međunarodne odnose. - Zagreb : Institut za međunarodne odnose, 2011. ISBN 978-953-6096-55-8.
11 Annual report 2010 [e-dokument] / Institute for International Relation. - Zagreb : Institute for International Relations, 2011.
12 Articulating interests in a changing world: Croatia at United Nations Headquarters : 1998 [tisak] / editor Ivan Šimonović. - Zagreb : Institute for International Relations - IMO, 1999. - (CIRR Series ; 1). ISBN 953-6096-13-7.
13 Basic facts on the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia [tisak] / Diplomatic Academy. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 2003.
14 Bečka konvencija o diplomatskim odnosima - (NN-MU 004/2017).
15 Bečka konvencija o diplomatskim odnosima od 18. travnja 1961. - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao službeni tekst u RH!.
16 Bečka konvencija o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
17 Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora - (NN-MU 016/1993).
18 Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao službeni tekst u RH!.
19 Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija, NN-MU 001/1994).
20 Bečka konvencija o predstavljanju država u njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama univerzalnog karaktera od 14. ožujka 1975 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
21 Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova, NN-MU 016/1993).
22 Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora - (NN-MU 016/1993).
23 Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao službeni tekst u RH!.
24 Bilten : a Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének biltenje [tisak] / Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetség. - Budapest : Horvát Köztársaság Magyarországi Nagykövetség, 1998-.
25 Bilten : bilten Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj [tisak] / Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj. - Budimpešta : Veleposlanstvo Republike Hrvatske, 1997-.
26 Bilten [tisak] / Ministarstvo vanjskih poslova, Gospodarska uprava. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova, Gospodarska uprava, 1995-1995. NE IZLAZI VIŠE!.
27 Bilten [tisak] / Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Izraelu. - Tel Aviv : Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Izraelu, 1999- .
28 Bilten Izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe [tisak] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2002]. NE IZLAZI VIŠE!.
29 Boletin [tisak] / Ministerio de Asuntos Exteriores de Croacia. - Zagreb : Ministerio de Asuntos Exteriores de Croacia, 1995-1995. NE IZLAZI VIŠE!.
30 Bulletin : bulletin of the Embassy of the Republic of Croatia in Hungary [tisak] / Embassy of the Republic of Croatia in Hungary. - Budapest : Embassy of the Republic of Croatia in Hungary, 1997- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655