Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 1000 pojmova iz gospodarenja otpadom [tisak] / John Skitt ; s engleskog preveo Vladimir Potočnik. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995. ISBN 953-6061-03-1.
2 140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj ; 20 godina od osnivanja Hrvatskih voda [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2016. ISBN 978-953-7672-15-7.
3 20 primjera dobre prakse : projekata energetske učinkovitosti [e-dokument] / autori: Anamarija Brstilo ; Iva Nekić. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2014. ISBN 978-953-56218-1-2.
4 50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda : 1947-1997 [tisak] / glavni urednik Krešo Pandžić. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1998. ISBN 953-96631-1-3.
5 6th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Convention on Nuclear Safety in accordance with Article 5 of the IAEA's Convention on Nuclear Safety [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2013.
6 6th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2017.
7 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode (Opatija, 30. svibnja - 1.lipnja 2019) [e-dokument] = 7th croatian water conference with international participation : Croatian Waters in environmental and nature protection / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2019.
8 7th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Convention on Nuclear Safety in accordance with Article 5 of the IAEA's Convention on Nuclear Safety [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2016.
9 [Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2013.
10 [Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" za prva tri mjeseca 2016. godine] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2015.
11 [Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Medvednica" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Medvednica". - Zagreb : Javna ustanova "Park prirode Medvednica", 2013.
12 [Lonjsko polje - ponuda : brošura] [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, [2016].
13 [Plan javne nabave za 2017. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2016.
14 [Plan nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2013.
15 [Plan nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2015. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2014.
16 [Strateški plan HGI-CGS-a za razdoblje od 2013. do 2015. godine] [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2013.
17 Action Plan for Climate Change Adaptation : National Park Risnjak [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Nacionalni park Risnjak ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
18 Action Plan for Climate Change Adaptation : Nature Park Medvednica [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Park prirode Medvednica ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
19 Agencija za posebni otpad [videosnimka] / Agencija za posebni otpad. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1995.
20 Agroklimatski atlas Hrvatske u razdobljima 1981.-2010. i 1991.-2020. : Povodom 70 godina osnutka agrometeorološke službe u DHMZ-u [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2021.
21 Akcijski plan 2022. - 2024. za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2022.
22 Akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
23 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Nacionalnog parka Kornati [e-dokument] / DVOKUT - ECRO d. o. o.. - Murter : Javna ustanova "Nacionalni park Kornati", 2019.
24 Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje Parka prirode Telašćica [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Telašćica". - Sali : Park prirode Telašćica, 2019.
25 Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : izvršni sažetak [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
26 Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : završno izvješće [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
27 Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2011.
28 Akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama : Nacionalni park Risnjak [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Nacionalni park Risnjak ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
29 Akcijski plan za prilagodbu klimatskim promjenama : Park prirode Medvednica [e-dokument] / Institut za razvoj i međunarodne odnose ; Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2017.
30 Akcijski plan zaštite biološke raznolikosti rijeke Une i priobalnog područja [e-dokument] / izrada Vlatka Dumbović ... [et al.]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655