Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 100 dana rada Vlade - Ministarstvo gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
2 5. saziv Hrvatskoga sabora: pregled rada 2003.-2007. [tisak] / Hrvatski sabor, Informacijsko-dokumentacijska služba. - Zagreb : Hrvatski sabor, Informacijsko-dokumentacijska služba, 2008. ISBN 978-953-96644-5-7.
3 6 mjeseci rada Vlade - Ministarstvo gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
4 [Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije] [e-dokument] / Hrvatski sabor, Informacijsko - dokumentacijska služba. - Zagreb : Hrvatski sabor, Informacijsko - dokumentacijska služba, 2004- .
5 [Plan javne nabave za 2014. godinu] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2014].
6 [Proračun za 2017.] [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - [Zagreb] : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, [2016].
7 Action Plan for Implementation of the Open Government Partnership Initiative in the Republic of Croatia in the period up to 2020 [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
8 Action plan for the suppression of drug abuse for the period 2009-2012 [e-dokument] / The Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : The Government of the Republic of Croatia, 2009.
9 Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja javne uprave za razdoblje 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
10 Akcijski plan provedbe Nacionalnog plana razvoja pravosudnog sustava za razdoblje 2022. do 2024. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
11 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
12 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2022.-2023. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2022.
13 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
14 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
15 Akcijski plan za provedbu Odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2015.
16 Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina : Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
17 Akcijski plan za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
18 Aktivni građani : sudjelujmo u donošenju odluka [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, [2017].
19 Aktivnost zastupnika na sjednicama (saziv IX) [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2019.
20 Aktivnost zastupnika na sjednicama (saziv X) [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2021.
21 Aktivnosti predsjednika Vlade, potpredsjednika Vlade i ministara u Vladi RH u 1996. godini [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1996.
22 Analitičko izvješće o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2015.
23 Analitičko izvješće o tijelima javne vlasti koja ne rješavaju predmete u zakonskom roku (šutnja uprave) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
24 Analitičko izvješće o tijelima javne vlasti koja nezakonito koriste ograničenja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
25 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih ustanova s područja djelatnosti "zaštite okoliša i održivog razvoja te prostornog uređenja" [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
26 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih znanstvenih instituta [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
27 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija o unutarnjem ustrojstvu i kontaktima na internetskim stranicama tijela državne uprave i Vlade RH (članak 10. stavak 1. točka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2020.
28 Analiza prepreka za elektroničko poslovanje u poduzećima : kvalitativno istraživanje [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2006.
29 Analiza provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor ... [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2016- .
30 Analiza provedbe lokalnih izbora ... [e-dokument] / Državno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Državno izborno povjerenstvo, 2017- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655