Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10. Istarski povijesni biennale [e-dokument] = 10. Biennale storica istriana = 10th Istrian History Biennale : Međunarodni znanstveni skup : Convegno scentifico internazionale : International Scientific Conference : o tijelu i tjelesnosti u povijesti na jadranskom prostoru : corpo e corporeita nella storia dell'area adriatica : the body and corporality in the history of the adriatic : knjiga sažetaka : libro dei riassunti : book of abstracts / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2021.
2 400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa : Zagreb, 9.-11. svibnja 2007. [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007. ISBN 978-953-500-061-7.
3 400. obljetnica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : znanstveno-stručni skup : Zagreb, 9.-11. svibnja 2007. [e-građa] = 400th anniversary of the National and University Library in Zagreb : scientific conference : Zagreb, 9th -11th May 2007 / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007.
4 400th anniversary of the National and University Library in Zagreb : proceedings of the scientific conference : Zagreb, 9th -11th May 2007 [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007. ISBN 978-953-500-061-7.
5 [Financijski plan NSK za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. : [1.dio]] [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, [2014.].
6 [Financijski plan za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.] [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2016.
7 A statistical portrait of Croatia in the European Union [e-dokument] / Central Bureau of Statistics. - Zagreb : Central Bureau of Statistics, 2013. ISBN 978-953-273-051-7.
8 Abecedno i brojčano kazalo Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. - NKD 2007. [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2007. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 59). ISBN 978-953-273-013-5.
9 Activity field classification of public authority bodies of the Republic of Croatia : classification groups with its' coverage [e-dokument] / HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2011.
10 Aggression against Croatia : geopolitical and demographic facts [tisak] / Central Bureau of Statistics. - Zagreb : Central Bureau of Statistics Republic of Croatia, 1993.
11 Agresija na Hrvatsku : geopolitičke i demografske činjenice [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1993.
12 Akcijski plan HRT-a za provođenje Antikorupcijskog programa za razdoblje 2014. - 2015. godine [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2014.
13 Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u ... : prosjek godine [e-dokument] = Labour force in the Republic of Croatia,... : annual average / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
14 Aktivno stanovništvo u Republici Hrvatskoj u ... [e-dokument] = Labour force in the Republic of Croatia,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
15 Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija [e-dokument] / autori: Ante Šalinović... [et al.]. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2014.
16 Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije ; Ekonomski institut. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2016.
17 Analiza knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : za ... godinu [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2018- .
18 Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama [e-dokument] / Vedran Ćosić. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2018.
19 Analiza radijskog tržišta [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije ; Ipsos. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije : Ipsos, 2015.
20 Analiza strukture i poslovanja gospodarstva poduzetnika Republike Hrvatske i županija, po privrednim područjima, oblicima vlasništva i prema veličini poduzeća, 2001. godine [tisak] / Ivan Turčić, Dubravko Hunjet. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2003. ISBN 953-6667-48-7.
21 Analiza svijesti javnosti o digitalizaciji u Republici Hrvatskoj : studija [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2013.
22 Anketa o obrazovanju odraslih... [e-dokument] = Adult Education Survey... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2017- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
23 Anketa o potrošnji kućanstava : osnovne karakteristike potrošnje kućanstava u... [e-dokument] = The Household Budget Survey : basic characteristics of household consumption,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
24 Anketa o potrošnji kućanstava : revizija podataka o osnovnim karakteristikama potrošnje kućanstava u... [e-dokument] = The Household Budget Survey : revision of data on basic characteristics of household consumption,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2014- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
25 Anketa o radnoj snazi [tisak + e-dokument] = Labour force survey / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2012. - (Metodološke upute = Methodological guidelines ; 71).
26 Anketa o radnoj snazi [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1997.
27 Antun Dobronić : 1878. - 1955. : katalog djela u fondu Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu [tisak] / [urednik kataloga Tatjana Mihalić ; katalog rukopisnih muzikalija Marina Stanić Palašti ; katalog tiskanih muzikalija i zvučnih glazbenih snimaka Marija Keča]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2008. ISBN 978-953-500-062-4.
28 Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju : katastar Dalmacije 1823.-1975. : inventar [tisak] / uvodnu studiju napisala i inventar izradila Nataša Bajić-Žarko. - Zagreb ; Split : Hrvatski državni arhiv : Državni arhiv u Splitu, 2006. ISBN 953-6764-05-9(Split).
29 Arhivi u... [e-dokument] = Archives, ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
30 Arhiviranje mrežnih izvora informacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske : preporuke autorima i nakladnicima : verzija 1.0 [tisak + e-dokument] / HIDRA. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655