Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10 godina Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, 2016. ISBN 978-953-59277-1-6.
2 [Katalog] Udruženje za ispitivanja i certificiranja [e-dokument] = Testing and Certifications Association / Hrvatska gospodarska komora, Centar za kvalitetu. - Zagreb : Centar za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore, 2014- .
3 Adhezivi - Nazivi i definicije (EN 923:1998) Četverojezična verzija [tisak] = Adhesives - Terms and definitions (EN 923:1998) Quadrilingual version = Adhésifs - Termes et définitions (EN 923:1998) Version quadrilingue = Klebstoffe - Benennungen und Definitionen (EN 923:1998) Viersprachige Fassung / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN EN ; 923).
4 Administrativne instrukcije za primjenu Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova i Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum - (NN-MU 012/2008).
5 Administrativne upute za primjenu Haškoga sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna - cjeloviti tekst sa svim izmjenama i dopunama kakav je na snazi od 1. 1. 2008. godine - (NN-MU 002/2010).
6 Akademija za intelektualno vlasništvo : izvor znanja i iskustva u području prava intelektualnog vlasništva [tisak] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2009.
7 Akcijski plan trgovačkog društva Borovo d.d. za provođenje antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2013. godinu [e-dokument] / Borovo. - Vukovar : Borovo, 2013.
8 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera u 2013. godini [e-dokument] / Brodarski institut. - Zagreb : Brodarski institut, 2013.
9 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Imunološkom zavodu d.d. za razdoblje 2013.-2014. [e-dokument] / Imunološki zavod d.d.. - Zagreb : Imunološki zavod d.d., 2013.
10 Akcijski plan za suzbijanje korupcije za razdoblje 2019,-2020. godine [e-dokument] / Imunološki zavod. - Zagreb : Imunološki zavod, [209].
11 Akreditacija - povjerenje i kompetentnost [tisak] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2007.
12 Akreditacija EMAS verifikatora : postupak sustava kvalitete : HAA-P-5/10 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2015.
13 Akreditacija verifikacijskih tijela za EMAS : postupak sustava upravljanja : HAA-P-9/11 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 5. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2021.
14 Akreditacija: doprinosi sigurnijem svijetu : svjetski dan akreditacije 9.lipnja 2018 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2018.
15 Akt kojim se mijenja Konvencija o priznavanju Europskih patenata (Europska patentna konvencija) - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) i Akta kojim se mijenja Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), NN-MU 008/2007).
16 Ambalaža - Ambalaža i okoliš - Nazivlje (EN 13193:2000) [tisak] = Packing - Packing and the environment - Terminology (EN 13193:2000) = Emballage - Emballage et environnement - Terminologie (EN 13193:2000) = Verpackung - Verpackung und Umwelt - Terminologie (EN 13193:2000) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN EN ; 13193).
17 Amendment to the Statute of the Croatian Accreditation Agency [e-dokument] / Croatian Accreditation Agency. - Zagreb : Croatian Accreditation Agency, 2010.
18 Annual report ... [tisak + e-dokument] = Godišnji izvještaj ... / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2005- .
19 Atomski apsorpcijski spektrometri za mjerenje kovinskih onečišćivača u vodi [tisak] / OIML. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 100).
20 Automatske vage s neprekidnim zbrajanjem (vage s pokretnom vrpcom) : mjeriteljski i tehnički zahtjevi, ispitivanja [tisak] / OIML. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Međunarodna preporuka OIML R ; 50-1).
21 Autorska prava, norme i internet [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, [2008.].
22 Autorsko pravo u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2006. ISBN 953-6513-52-8.
23 Bazno istraživanje o strukturi vinograda u ... : prethodni podaci [e-dokument] = Basic survey on vineyard structure, ... : previous data / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
24 Bečki sporazum o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova - (Uredba o pristupanju Bečkom sporazumu o uspostavi Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova, NN-MU 009/2004).
25 Bijela knjiga : dodatak [tisak] = White paper : annex - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.
26 Bijela knjiga : dodatak. Energija [tisak] = Energy / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
27 Bijela knjiga : dodatak. Javne nabave [tisak] = Public procurement / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
28 Bijela knjiga : dodatak. Okoliš [tisak] = Environment / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
29 Bijela knjiga : dodatak. Politika zaštite potrošača [tisak] = Consumer protection policy / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
30 Bijela knjiga : dodatak. Slobodno kretanje i sigurnost proizvoda [tisak] = Free movement and safety of products / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655