Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10 godina stručnih susreta državnih geodetskih uprava Republike Slovenije i Republike Hrvatske = 10 let strokovnih srečanj državnih geodetskih uprav Republike Slovenije in Republike Hrvaške [tisak + e-dokument] / [urednik: Marinko Bosiljevac]. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2011. ISBN 978-953-293-518-9.
2 140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj ; 20 godina od osnivanja Hrvatskih voda [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2016. ISBN 978-953-7672-15-7.
3 A5 Beli Manastir - Osijek - Svilaj - Most Sava [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2016.
4 Akcijski plan Hrvatskih cesta d.o.o. za suzbijanje korupcije [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2013.
5 Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
6 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
7 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2013./2014. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2013.
8 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
9 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2014.
10 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2015.
11 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2017.
12 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 11.-12. : 18. lipnja 2010. - 22. srpnja 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
13 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 12.-13. : 22. srpnja 2010. - 16. rujna 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
14 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 13.-14. : 16. rujna 2010. - 21. listopada 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
15 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 15.-16. : 17. studenog 2010. god. - 21. prosinca 2010. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2010.
16 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 18.-19. : 23. veljače - 23. ožujka 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
17 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 19.-20. : 23. ožujka 2010. - 20. travnja 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
18 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 20.-21. : 27. svibnja - 21. lipnja 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
19 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 21.-22. : 29. lipnja - 20. srpnja 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
20 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 24.-25. :16. rujna - 14. listopada 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
21 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 25.-26. :14. listopada - 16. studenog 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
22 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 26.-27. sjednice :16. studenog - 21. prosinca 2011. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2011.
23 Aktivnosti Hrvatske komore arhitekata između dvaju sjednica 27.-28. sjednice : 21. prosinca 2011. god. - 26. siječnja 2012. god. [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2012.
24 Analiza postupanja općina i gradova u sprječavanju nelegalne gradnje [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2010.
25 Analiza rezultata preciznih geodetskih mjerenja o pomicanju zemljine kore na potresom pogođenom području : izvješće [e-dokument] / Državna geodetska uprava. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2021.
26 Analiza zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska [e-dokument] / Izrađivač: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
27 Annual Consolidated Financial Statements and Independent Auditor's Report for the year ended ... [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2016- .
28 Apolitika : arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013-2020 : nacionalne smjernice za kulturu i vrsnoću građenja : izvješće o provedbi [e-dokument] / Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. - Zagreb : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2020.
29 Arbitražna pravila Međunarodne trgovačke komore : na snazi od 1. siječnja 2012 [tisak] = Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce : in force as from 1st January 2012 / prijevod s engleskog Davor Babić. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. ISBN 978-953-7622-30-5.
30 Arhitektonski i urbanistički natječaji : (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, Razred arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, 2007. ISBN 953-95335-1-7.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655