Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 10 godina Hrvatske zaklade za znanost [e-dokument] / [urednici Ivica Kostović, Mirjana Maksić]. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2012.
2 10 Years of the Croatian Science Foundation [e-dokument] / Croatian Foundation for Science. - Zagreb : Croatian Foundation for Science, 2013. ISBN 978-953-95534-5-4.
3 10. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
4 10. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2020.
5 10th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Budget of the Republic of Croatia for the year 2021 and Projections for 2022 and 2023 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2020.
6 11. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
7 11th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the State Budget Amendments for the Republic of Croatia year 2016 and projections for 2017 and 2018 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
8 12. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o prijedlogu Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
9 12th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the State Budget Proposal and financial plans for extra-budgetary users for the year 2017 and projections for 2018 and 2019 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
10 13. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o primjeni fiskalnih pravila za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2017.
11 13. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine i Smjernicama za izradu Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora, 2021.
12 13th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the application of the fiscal rule for the year 2016 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2017.
13 13th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Semi-Annual Report on the execution of the State Budget of the Republic of Croatia for the first semester of 2021 and the Guidelines for the preparation of the State Budget of the Republic of Croatia for 2022 and the Projections for 2023 and 2024 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy of the Croatian Parliament-Sabor. - Zagreb : Fiscal Policy Commission of the Croatian Parliament, 2021.
14 14. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu, 2021.
15 14th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Amendments to the State Budget of the Republic of Croatia and Financial Plans of Extra-Budgetary Users for 2021 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy. - Zagreb : Commission on Fiscal Policy, 2021.
16 15. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu, 2021.
17 15th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Amendments to the State Budget of the Republic of Croatia for 2023 and 2024 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy. - Zagreb : Commission on Fiscal Policy, 2021.
18 16. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2022.
19 16th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Annual Report on the Execution of the State Budget of the Republic of Croatia for 2021 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy. - Zagreb : Commission on Fiscal Policy, 2022.
20 17. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2022.
21 17th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Amendments to the State Budget of the Republic of Croatia and the Financial Plans of Extra Budgetary Users for 2022 and the Projections for 2023 and 2024 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy. - Zagreb : Commission on Fiscal Policy, 2022.
22 18. Stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu poligodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnoga proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu, 2022.
23 18th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Annual Report of the Execution of the State Budget of the Republic of Croatia for the First Semester of 2022 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy. - Zagreb : Commission on Fiscal Policy, 2022.
24 19. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2018.
25 19. Stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnoga proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu, 2022.
26 19th Position Paper of the Fiscal Policy Commission on the Draft Amendments to the State Budget of the Republic of Croatia and Financial Plans of Extra-Budgetary Users for 2022 [e-dokument] / Commission on Fiscal Policy. - Zagreb : Commission on Fiscal Policy, 2022.
27 20. Stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o Nacrtu proračunskog plana Republike Hrvatske za 2023. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2022.
28 2005 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2005.
29 2006 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2006.
30 2007 pre-accession economic programme [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655