Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vukovar : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2010.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 154,18 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/71101/www...
Sadržaj:Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
kontrola računa

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655