Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2019. godinu [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2019.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 139,55 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/194703/...
Sadržaj:Državni ured za reviziju
uključivanje u rad
praktična izobrazba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655