Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 6. konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladost gradi Europu : Rezolucija o položaju mladih ljudi u područjima sukoba [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
2 6. konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladi u izgradnji Europe : deklaracija [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
3 6. Konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladost gradi Europu : Rezolucija o prioritetima mladežnog sektora Vijeća Europe za razdoblje 2003.- 2005 [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
4 [Brošura za poslodavce] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, [2015].
5 [Financijski plan Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje : 2014-2016] [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - [Zagreb] : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, [2014.].
6 [Plan prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu] [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2014.
7 [Proračun za 2014. godinu] [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2014.].
8 Action plan for the suppression of trafficking in persons for 2006. [tisak + e-dokument] / National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons. - Zagreb : National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons, 2005.
9 Action plan on drug abuse control for the period 2006-2009 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Combating Narcotic Drugs Abuse. - Zagreb : Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, 2006.
10 Action plan on drugs for 2004 [e-dokument] / Office for Combating Narcotic Drugs Abuse. - Zagreb : Office for Combating Narcotic Drugs Abuse, 2004.
11 Administrativni aranžman o načinu primjene Konvencije o socijalnom osiguranju između SFRJ i Švicarske Konfederacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
12 Administrativni sporazum br. 1, 2, 3 koji se odnose na primjenu odredaba Opće konvencije o socijalnom osiguranju od 5. siječnja 1950. godine zaključen između FNRJ i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
13 Administrativni sporazum o načinu primene Konvencije o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
14 Administrativni sporazum o načinu primjene na rudarske radnike Opće konvencije o socijalnom osiguranju zaključene između SFRJ i Francuske 5. siječnja 1950., izmijenjene i dopunjene novelom od 8. veljače 1966. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
15 Administrativni sporazum o načinu primjene Opće konvencije o socijalnom osiguranju, od 5. siječnja 1950 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
16 Administrativni sporazum o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o načinu primjene Ugovora između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju, NN-MU 011/2003).
17 Administrativni sporazum o primjeni Konvencije o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
18 Administrativni sporazum o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o primjeni Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Belgije i Sporazuma kojim se utvrđuje popis proteza, pomagala velike vrijednosti i ostalih davanja u naravi od velike vrijednosti, NN-MU 013/2002).
19 Administrativni sporazum o provedbi Konvencije o socijalnom osiguranju između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
20 Administrativni sporazum o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije - (Odluka o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, NN-MU 005/1998).
21 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju - (Uredba o objavljivanju Administrativnog Sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1999).
22 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju, NN-MU 005/1998).
23 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Češke Republike, NN-MU 011/2002).
24 Administrativni sporazum o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine - (Uredba o objavljivanju Administrativnog sporazuma o provedbi Ugovora o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade od 22. travnja 1998. godine, NN-MU 016/1998).
25 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, NN-MU 009/2007).
26 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN-MU 002/2002).
27 Administrativni sporazum za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za primjenu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, NN-MU 008/2003).
28 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, NN-MU 004/2014).
29 Administrativni sporazum za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske - (Odluka o objavi Administrativnog sporazuma za provedbu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske, NN-MU 007/2006).
30 Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji [tisak] / glavni i odgovorni urednik Tomislav Ivić. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011. ISBN 978-953-7438-45-6.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655