Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija Hrvatske poštanske banke sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2011.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska poštanska banka (Zagreb)
Materijalni opis:PDF 85,7 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1670/122340/...
Sadržaj:Hrvatska poštanska banka (Zagreb)
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655