Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2011.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 148,70 KB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/71101/www...
Sadržaj:Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici
kontrola računa

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655