Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Godi筺je izvje规e ... [tisak + e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2893.
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi godi筺je.
TISAK: (1993) ; (1994) ; (1996) ; (1998) ; (1999) ; (2000) ; (2001) ; (2002) ; (2003) ; (2004) ; (2005) ; (2006) ; (2007) ; (2008) ; (2009) ; (2010)
E-DOKUMENT: (1998) ; (1999) ; (2000) ; (2001) ; (2002) ; (2003) ; (2004) ; (2005) ; (2006) ; (2007) ; (2008) ; (2009) ; (2010) ; (2011) ; (2012)
Do 1996. godine izvje规a Hrvatske kreditne banke za obnovu.
(signatura: H2=HBOR-S:008138)
(inv. br.: 0012302)
Vidi:* PRIJEVOD: Annual report of the Croatian Bank for Reconstruction and Development Group for .. [tisak + e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 1993- . ISSN 1332-2915.
Obuhva鎍:* Godi筺je izvje规e .... 1998 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 1999 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2000 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2001 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2002 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2003 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2005 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2006 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2007 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2008 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2009 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2010 [e-dokument].
* Godi筺je izvje规e .... 2012 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Hrvatska banka za obnovu i razvitak
dr綼vna banka
javna imovina
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655