Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Op鎖ne Veliko Trgovi规e za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 115,16 KB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/80558/www...
Sadr綼j:Op鎖na Veliko Trgovi规e
kontrola ra鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655