Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) ; (2010) ; (2011) ; (2012) ; (2013) ; (2014) ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2010 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2011 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za .... 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:revizija
dr綼vni prora鑥n
provedba prora鑥na

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655