Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj revizji Općine Sveti Lovreč za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2010- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2009) ; (2010) ; (2015)
Obuhvaća:* Izvješće o obavljenoj financijskoj revizji Općine Sveti Lovreč za .... 2009 [e-dokument].
* Izvješće o obavljenoj financijskoj revizji Općine Sveti Lovreč za .... 2010 [e-dokument].
* Izvješće o obavljenoj financijskoj revizji Općine Sveti Lovreč za .... 2015 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Općina Sveti Lovreč
financijska kontrola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655