Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka... [et al.]. - Rijeka : Državni ured za reviziju [etc.], 2010.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 12,09 MB [1797 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Sadrži izvješća o obavljenoj reviziji u: Adriatic Croatia International Club d.d., Agencija Alan d.o.o., Financijska agencija, Hrvatska elektroprivreda d.d., Hrvatska radiotelevizija, Hrvatske željeznice Cargo d.o.o., Hrvatske željeznice Holding d.o.o za poslovne usluge, HŽ Infrastruktura, d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.d.o., Arburoža d.o.o. (Novalja), Bjelovarski sajam d.o.o., Boninovo d.o.o. (Dubrovnik), Čistoća d.o.o. (Dubrovnik), Općinsko komunalno poduzeće Gorinka d.o.o. (Goričan), Komunalije d.o.o. (Novalja), Komunalno - trgovačko društvo Fužine d.o.o., Kukavica d.o.o. (Velika Pisanica), Libertas d.o.o. za prijevoz putnika (Dubrovnik), Lukom d.o.o. (Ludbreg), Ljekarna Jadran (Rijeka), Monte Giro d.o.o. (Pazin), Novokom d.o.o. (Novska), Novosti, novinsko i radioinformativno d.o.o. (Vinkonci), Pekom d.o.o (Krapina), Prgovačko društvo Perušić d.o.o., Plavinka d.o.o. (Zabok), Poduzetnička zona Kneginec d.o.o. (Turčin), Poduzetnička zona Opuzen, Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom (Prelog), Radio Hrvatsko zagorje - Krapina d.o.o., Radio Ogulin d.o.o., Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o., Regionalna veletržnica Rijeka - Matulji d.d., Rivine Jaruge d.o.o. (Skradin), Rubini d.o.o. (Rovinj), Službeni glasnik Županije krapinsko-zagorske d.o.o., Urednost d.o.o. (Čepin), Veks d.o.o. (Plaški), Vodoopskrba d.o.o. (Darda), Vodovod Dubrovnik d.o.o., Zaštitna radionica Suvenir Arbor Vitae d.o.o. (Sirač).
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/51851/ure...
Sadržaj:kontrola računa
dioničko društvo
javno društvo s ograničenom odgovornošću

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655