Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac. - Karlovac : Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, 2014.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 344,28 KB [24 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/61/125157/ww...
Sadržaj:revizija
društvo (trgovačko)
javna imovina
jedinica lokalne samouprave
jedinica regionalne samouprave
Karlovačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655