Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan rada za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar. - Vukovar : Hrvatska gospodarska komora, Županijska Komora Vukovar, 2009.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Županijska komora Vukovar Hrvatske gospodarske komore
Materijalni opis:PDF 58,04 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Županijska komora Vukovar Hrvatske gospodarske komore
gospodarska i industrijska komora
regionalna suradnja
međunarodna suradnja
pretpristupna potpora
ekonomski razvoj
strukovna izobrazba
poticanje ulaganja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655