Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci : [2014] [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti, 2014.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
Materijalni opis:PDF 183,89 KB [14 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Društvene znanosti i humanistika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/722/56259/...
Sadržaj:Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655