Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut Agencije za ugljikovodike [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2014.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Agencija za ugljikovodike
Materijalni opis:PDF 7,88 MB [13 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjene i dopune Statuta Agencije za ugljikovodike [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2018.
* Izmjene i dopune Statuta Agencije za ugljikovodike [2021] [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2021.
Područje djelatnosti:Energetika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1715/13158...
Sadržaj:Agencija za ugljikovodike

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655