Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. [e-dokument] / Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata. - Zagreb : Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata, [2012].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
Materijalni opis:PDF 620,89 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Energetika
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1028/86103/w...
Sadržaj:Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655