Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija [e-dokument] / Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. - Zagreb : Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 2012.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Materijalni opis:PDF 194,53 KB [6 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Zdravstvo
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1461/86484/w...
Sadržaj:Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi
javna ustanova
pristup informacijama

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655