Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija [e-dokument] / Matica hrvatska. - Zagreb : Matica hrvatska, [2012.].
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Matica hrvatska
Materijalni opis:PDF 259,73 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/105/84135/ww...
Sadržaj:Matica hrvatska
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655