Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Katalog informacija [e-dokument] / Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2009.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Materijalni opis:21 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1015/38706/w...
Sadržaj:Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655