Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a : za razdoblje: ... [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2015-.
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska radiotelevizija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2015) 01. sije鑑nj - 31. prosinac ; (2016+prilozi)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a : za razdoblje: .... 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a : za razdoblje: .... 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a : za razdoblje: .... 2016/prilozi [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Kultura i kulturna dobra
Sadr綼j:Hrvatska radiotelevizija
javna ustanova
rezultat poslovanja
nadzorni odbor

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655