Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije u ... godini : temeljem odredbe 鑜anka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska radiotelevizija
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2012) ; (2013) ; (2014)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije u ... godini : temeljem odredbe 鑜anka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije u ... godini : temeljem odredbe 鑜anka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o radu i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja Hrvatske radiotelevizije u ... godini : temeljem odredbe 鑜anka 23. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. 2014 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Sadr綼j:Hrvatska radiotelevizija
audiovizualni program
javna ustanova
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655