Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Općine Kanfanar za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Općina Kanfanar. - Kanfanar : Općina Kanfanar, 2021.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Općina Kanfanar
Materijalni opis:PDF 821,14 KB [9 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1261/22990...
Sadržaj:kampanja osvješćivanja javnosti
razvojni plan
Kanfanar

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655