Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.? [e-dokument] / fVlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : fVlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2022.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Materijalni opis:PDF 801.35 KB [11 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Društvene djelatnosti i ljudska prava
Pravo i pravosuđe
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1495/23670...
Sadržaj:kampanja osvješćivanja javnosti
trgovina ljudima

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655