Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar 2021.-2027. [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2022.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Vukovar
Materijalni opis:PDF 237.07 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/368/236087...
Sadržaj:kampanja osvješćivanja javnosti
razvojni plan
Vukovar

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655